Diagnostyka studzienna

Przy realizacji złożonych projektów, wykraczających poza możliwości technik wizualnych, kompleksowa diagnostyka studzienna realizowana jest przy zastosowaniu bardziej zaawansowanych technik badawczych. Umożliwiają one, oprócz wizualnej oceny stanu technicznego wnętrza otworu, również analizy ilościowe i jakościowe w jego obrębie, m.in. pomiary skorodowania kolumn rur okładzinowych i filtrowych, oceny rodzaju i stanu wypełnienia przestrzeni pierścieniowej za rurami oraz analizy strefowej wydajności i przepustowości filtrów.

Pozwala nam to na prawidłowy dobór technik regeneracji, nie tylko w stosunku do zastanego stanu technicznego studni, ale również do rodzaju i stopnia kolmatacji obsypki filtracyjnej i warstwy wodonośnej. Poprzez koncentrację zabiegów na wskazanych w pomiarach odcinkach filtra, prowadzone badania zapewniają najwyższą skuteczność renowacji oraz są gwarantem jakości wykonywanych przez nas prac.